Francesc Crespo del 5 al 30 de juny a la Galeria del Arte Benítez y Barbero. Passatge Falcó 2, Castelló de la Plana